Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Biuro Związku ZIT MOF Ełk informuje: w marcu rusza nabór wniosków na wsparcie usług społecznych. Do wykorzystania na terenie miasta i gminy Ełk będzie ok. 2,6 mln zł. Ponadto 6 marca odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Od 29 marca będzie można składać wnioski na wsparcie usług społecznych. Wnioski należy składać w formie elektronicznej oraz papierowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 29 marca do 19 kwietnia 2019 r.

Należy pamiętać, że do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu dołączyć trzeba rekomendację Związku ZIT MOF Ełk.

Wsparcie unijne może być skierowane do osób lub rodzin z terenu Miasta Ełk i/lub Gminy Ełk, które są zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, ich otoczenia oraz mieszkańców zaangażowanych w dany projekt.

Kwota przewidziana na dofinansowanie projektów w tym konkursie to ok. 2,6 mln zł. Natomiast poziom dofinansowania może wynieść do 95% wydatków możliwych do poniesienia w ramach projektu. 

Dofinansowanie można będzie pozyskać na:

1.Realizację zintegrowanych usług społecznych z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia , m.in. przez:

·  Poradnictwo specjalistyczne

·  Wsparcie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych

·   Wsparcie ofiar przemocy domowej

·   Usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia

·   Finansowanie pobytu w mieszkaniach wspieranych dla osób z niepełnosprawnościami/osób niesamodzielnych

·   Usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami

·   Usługi opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży (m.in. świetlice, świetlice środowiskowe)

2. Realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.

(np. aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).*

*Typ projektu nr 2 może być realizowany jedynie w połączeniu z typem projektu nr 1.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in:

·   organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej;

·   podmioty ekonomii społecznej;

·   jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

·   jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej.

W 2019 r. dostępna będzie kolejna pula środków unijnych dla Ełku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z łącznej kwoty prawie 15 mln zł, aż 11 mln zł będzie przeznaczone na projekty z zakresu włączenia społecznego.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

Więcej informacji: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5284/poddzialanie-1125-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekt-zit-elk-konkurs-nr-rpwm110205-iz00-28-00119


Ponadto 6 marca 2019 r. w Ełku odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, na którym zostaną szczegółowo omówione zasady konkursu wraz ze wskazówkami nt. prawidłowego przygotowania niezbędnych dokumentów.  

Spotkanie odbędzie się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1 w godzinach 10:00–13:00

Informacje o spotkaniu dostępne są na stronie:

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5259/spotkanie-informacyjne-%E2%80%93-poddzialanie-1125-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekt-zit-elk

Szczegółowe informacje o naborze: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10048/Nabor_wnioskow/

Kontakt: Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 240, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.