Prezydent Ełku dzisiaj (30 kwietnia) przyznał 12 grantów na realizację projektów edukacyjnych XVIII edycji grantów „Nasze Pasje” realizowanych w miesiącach maj – czerwiec 2019. Wartość przyznanego dofinansowania to ponad 18 tys. zł.

Celem projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” jest m.in. wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz stymulowanie ich aktywności twórczej. Granty przeznaczone są na działania o charakterze artystycznym, kulturalnym i wyrównawczym.

Projekty te mają również inspirować nauczycieli oraz szkoły do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych i aktywizowania środowiska lokalnego oraz inspirować inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju edukacji, dziedzictwa regionalnego i kulturowego.

W tegorocznej XVIII edycji Prezydent Ełku po rozpatrzeniu ofert przyznał 12 grantów na łączną kwotę 18 649 zł. na projekty z zakresu m.in.: zajęć aktorskich, recytatorskich, fotografii, architektury historycznej, stymulacji oraz tańca.

Złożone w konkursie wnioski były oceniane według kryteriów takich jak: innowacyjność projektu i jego zawartość merytoryczna, zakładane efekty w wyniku realizacji projektu, oddziaływanie projektu w środowisku szkolnym, a także doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć oraz współpraca z innymi partnerami przy realizacji projektu. 

Dofinansowanie otrzymały projekty:

 1. „Nauka i doskonalenia gry w tenisa stołowego”- Zespół Szkół Sportowych w Ełku
 2. „Tanecznym krokiem do lata”- Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku
 3. „Zabytki naszego miasta”- Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku
 4. „Z serca gramy dla Taty i Mamy”- SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
 5. „Paryż chwalicie, a Ełku nie znacie”- SP nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
 6. „Kobiety, które tworzyły historię”- SP nr 9 im. Jana Pawła II Ełku
 7. „Brudne rączki przedszkolaka”- Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy w Ełku
 8. „Integracja ważna sprawa”- SP nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
 9. „Ricanioma- matematyczne inspiracje”- SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku
 10. „Łamigłówka- mądra główka. Scrabble we współczensej szkole”- SP nr 1 w Ełku
 11. „Mali ogrodnicy”- Miejskie Przedszkole „Światełko” w Ełku
 12. „Promyki z SP3”- SP nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

Wnioski na kolejną edycję projektu należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku do 13 września 2019 – na realizację projektów w okresie: 1 października – 20 grudnia 2019 r.