Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Prezydent Ełku przyznał 4 dotacje w konkursie na renowację ełckich zabytków w 2019 r. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta w kolejnych obiektach zostaną przeprowadzone prace remontowe i renowacyjne. Łączna kwota przyznanych w tym roku dotacji to 150 tys. zł.

W poniedziałek (6 maja) w miejskim ratuszu odbyło się podpisanie umów w konkursie na renowację ełckich zabytków w roku 2019. Podczas spotkania Prezydent Ełku wręczył 4 dotacje na odnowienie kolejnych zabytkowych budynków.

Prezydent, po zapoznaniu się z rekomendacją komisji oceniającej złożone wnioski, podjął decyzję o dofinansowaniu renowacji 4 projektów. Dotacje zatwierdziła Rada Miasta Ełku. Koszt wszystkich przyznanych dotacji to 150 tys. zł.

Dotacje udzielane są na obiekty: wpisane do rejestru zabytków, będące w złym stanie technicznym, posiadające dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych.

Przyznane dotacje w roku 2019:

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 5

- Renowacja elewacji, termomodernizacja ścian, wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, docieplenie fundamentu

2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Chopina 23

- Remont dachu (zdjęcie poszycia z desek, ułożenie folii, wymiana dachówki, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych)

3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 9

- Remont dachu (wymiana więźby dachowej oraz pokrycia), renowacja komina, izolacja termiczna

4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wawelskiej 6

- Renowacja dachu (wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, , deskowanie, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich)

Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

W latach 2011–2018 przyznano w sumie 43 dotacje na łączną kwotę 1 736 000 zł, w tym:

·       w roku 2018 – 4 dotacje (łącznie na ok. 142 tys. zł)

·       w roku 2017 – 7 dotacji (łącznie na ok. 220 tys. zł)

·       w roku 2016 – 5 dotacji (łącznie na ok. 281 tys. zł

·       w roku 2015 – 5 dotacji (łącznie na ok. 213 tys. zł)

·       w roku 2014 – 5 dotacji (łącznie na 200 tys. zł)

·       w roku 2013 – 7 dotacji (łącznie na 200 tys. zł)

·       w roku 2012 – 5 dotacji (łącznie na 300 tys. zł)

·       w roku 2011 – 4 dotacje (łącznie na 180 tys. zł)