Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 26 maja zaprasza do udziału w drugiej rundzie V Grand Prix Ełku w Marszach na Orientację „Zorientuj się na Ełk". Start planowany jest od godz. 9.30 z Leśnego Dworu w Mrozach. Obowiązują zapisy. Udział jest bezpłatny.

Celem zawodów jest upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Ełku i okolic, a także popularyzacja marszu na orientację jako ciekawej metody spędzania wolnego czasu. Trasy każdego z biegów zostały wyznaczone przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo obszary naszego regionu.

Na zakończenie każdej rundy zawodnicy, którzy w swoich kategoriach zajęli miejsca od I do III otrzymają pamiątkowe dyplomy. Ponadto po zakończeniu każdej rundy wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Kategorie:

·         Dziewczęta do 3 klasy Szkoły Podstawowej włącznie,

·         Chłopcy do 3 klasy Szkoły Podstawowej włącznie,

·         Dziewczęta Szkoły Podstawowe klasy 4-8

·         Chłopcy Szkoły Podstawowe klasy 4-8.

·         Dziewczęta – 3 klasa Gimnazjum + Szkoły Średnie

·         Chłopcy - 3 klasa Gimnazjum + Szkoły Średnie

·         Rodziny

·         Drużyny

Zgłoszenia on-line do rundy II przyjmowane będą do 22 maja 2019 r.

Terminy poszczególnych marszów:

·         Runda II – 26 maja

·         Runda III – 15 września

Więcej na: www.mosir.elk.pl