Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Po 37 latach pracy w zawodzie nauczyciela Pani Barbara Fedoruk, dyrektor SP 3 w Ełku odeszła na emeryturę. Prezydent miasta Tomasz Andrukiewicz podziękował za lata pracy i zaangażowania. Obowiązki dyrektora przejęła Pani Joanna Sokołowska, która dotychczas była wicedyrektorem.

Pani Barbara Fedoruk jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła kierunek nauczanie początkowe. Pracę w zawodzie rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 4 w Olsztynie, a następnie przeniosła się do Ełku do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, gdzie pracowała i wychowywała ełcką młodzież przez 35 lat. Pani Barbara jako dyrektor zarządzała szkołą od 1 lipca 1999 roku. Z dniem 28 maja 2019 r. odeszła na zasłużoną emeryturę.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz powierzył obowiązki dyrektora SP nr 3 Pani Joannie Sokołowskiej na okres 3 miesięcy.

Pani Joanna Sokołowska jest nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3. Do momentu powierzenia jej pełnienia obowiązków dyrektora była wicedyrektorem (lata 2018-2019). Wcześniej pełniła obowiązki dyrektora Gimnazjum nr 4 w Ełku. W ramach przeprowadzonego konkursu Pani Joanna wygrała postępowanie i z dniem 1 września prezydent powierzy jej kierowanie placówką na okres 5 lat.