Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

W piątek 5 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę w Ełku przedstawicieli mołdawskiej administracji centralnej, regionalnej i lokalnej. Oprócz 4-osobowej delegacji goszczącej w Ełku od poniedziałku, w spotkaniu udział wzięła grupa Mołdawian przebywająca na podobnej wizycie w Grajewie, a także przedstawiciele grajewskiego samorządu oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dzisiaj w Urzędzie Miasta stażyści z Mołdawii wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się z zastępcą prezydenta Arturem Urbańskim. Spotkanie miało charakter podsumowujący tygodniowy pobyt w naszym Mieście.

W ciągu kilku ostatnich dni uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z działaniami samorządu miasta Ełku w zakresie rewitalizacji. Szczególny nacisk został położony na zaprezentowanie działań społecznych, będących fundamentem ełckiego modelu odnowy miasta. Zainteresowanie Mołdawian wzbudziła działalność instytucji kultury, współpraca z  organizacjami społecznymi oraz szeroko pojęta polityka społeczna miasta.

W ramach dzisiejszego spotkania goście odwiedzili Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”, poznając cel funkcjonowania tej instytucji oraz realizowane i planowane działania. Ponadto Stowarzyszenie Alternatywa przybliżyło specyfikę pracy animatorów i pedagogów ulicy, którzy od wielu lat działają w ełckich podwórkach, dbając o integrację i aktywizację osób szczególnie wymagających wsparcia.