Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasto Ełk zakupiło dwa alkomaty typu AlkoBlow. Przekazanie sprzętu w użytkowanie Komendzie Powiatowej Policji w Ełku nastąpiło 16 lipca 2019 r. Łączny koszt urządzeń to 3 tys. zł.

We wtorek 16 lipca zastępca prezydenta Artur Urbański przekazał dwa alkomaty typu AlkoBlow w użytkowanie Komendzie Powiatowej Policji w Ełku. Nowy sprzęt pozwoli na prowadzenie skuteczniejszych działań prewencyjnych oraz profilaktycznych w celu wyeliminowania zagrożeń i podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

Urządzenie AlkoBlow pozwala w szybki sposób przebadać osoby. Jest to urządzernie bezkontaktowe, które nie wymaga użycia ustników oraz posiada krótki czas oczekiwania na kolejny pomiar.


1000 Znaków do wykorzystania