Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Chodnik na odcinku od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy Placu Jana Pawła II do bramy targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Ełku został oddany do użytku. Łączny koszt prac to prawie 49 tys. zł.

Dnia 27 września zakończyły się prace budowy chodnika od Placu Jana Pawła II do ul. Targowej.

Zakres inwestycji obejmował m.in. :

  • wykonanie robót rozbiórkowych,
  • wykonanie robót ziemnych,
  • wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa,
  • wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
  • ustawienie obrzeży betonowych,
  • regulacja wysokościowa istniejących elementów uzbrojenia podziemnego,
  • zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych.
Łączny koszt prac to kwota prawie 49 tys. zł. Prace wykonała firma Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” z Ełku.