W dniu 30 grudnia prezydent Ełku podpisał 6 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w 2020 r. w zakresie schronienia osób bezdomnych w schroniskach, ogrzewalni działających w Ełku oraz działalności placówek wsparcia dziennego. Łączna kwota dotacji to 390 tys. zł.

W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Ełku w latach 2020-2023

1. Fundacja „OTUlony w nadzieję …”
Zadanie pn. Świetlica Fundacja OTUlony
Odbiorcy: min. 30 osób

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Ełku
Zadanie pn. Świetlice środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ełku
Odbiorcy: 50 osób

3. Fundacja Human „Lex” Instytut
Zadanie pn. Centrum Młodego Człowieka
Odbiorcy: min. 20 osób

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w ramach schroniska dla osób bezdomnych w roku 2020

4. Stowarzyszenie MONAR
Zadanie pn. Zapewnienie gotowości do przyjęcia osób bezdomnych z terenu Ełku w 2020 roku
Liczba zapewnionych miejsc: 12

5. Caritas Diecezji Ełckiej
Zadanie pn. Schronisko im. Św. Ojca Pio
Liczba zapewnionych miejsc: 12

Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w ramach ogrzewalni w okresie styczeń-listopad 2020

6. Caritas Diecezji Ełckiej
Zadanie pn. Ogrzewalnia im. Św. Ojca Pio
Liczba zapewnionych miejsc: 8


Łączna kwota dotacji to 390 tys. zł.