W dniu 12 lutego 2020 r. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał kolejne umowy na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe w roku 2020 r.
Polityka Społeczna

 

1.     Stowarzyszenie „Srebrne Pokolenie” w Ełku

Zadanie pn. Seniorzy w akcji 2020
Dotacja: 5 500 zł

 

2.     Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” w Ełku

Zadanie pn. Bakałarz 2020
Dotacja: 16 000 zł

 

3.     Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku
Zadanie pn. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 2020
Dotacja: 20 000 zł

4.     Ełckie Stowarzyszenie Kobiet Z Problemami Onkologicznymi „Amazonki”

Zadanie pn. Amazonki 2020 – nasze zdrowie w naszych rękach
Dotacja: 22 500 zł

Kultura fizyczna i sport

 5.     Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” Ełk

Zadanie pn. Współzawodnictwo sportowe w judo 2020
Dotacja: 8 500 zł

 

6.     Fundacja Ełckie Centrum Sportu

Zadanie pn. Przygoda z „chwytanymi” sztukami walki – zawody 2020
Dotacja: 7 500 zł

 

7.     Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku

Zadanie pn. Szkółka kolarska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku
Dotacja: 4 500 zł

 

8.     Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk

Zadanie pn. Łapiemy dziewczyny na siatkę
Dotacja: 3 000 zł


9.     Miejski Klub Bokserski „Mazur”

Zadanie pn. Przez Trening do mistrzostwa- 2020
Dotacja : 10 000 zł


10.  Miejski Klub Bokserski „Mazur”

Zadanie pn. Udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym 2020
Dotacja: 7 000 zł

 

11.  Fundacja Dystans

Zadanie pn. Ełk Tu Biegam 2020
Dotacja: 10 000 zł

 

12.  Uczniowski Klub Sportowy „Grot Ełk”

Zadanie pn. Zajęcia łucznictwa sportowego
Dotacja: 2 500 zł

 

13.  Stowarzyszenie Novo Capoeira Ełk

Zadanie pn. Ełk i Capoeira – Czas na Promocję
Dotacja: 2 500 zł

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

14.  Mazurskie Towarzystwo Naukowe Ełku

Zadanie pn. Opracowanie i wydanie w roku 2020 „Rocznika Ełckiego 2019 t.XVI”
Dotacja: 3 000 zł

 

15.  Ełckie Towarzystwo Muzyczne

Zadanie pn. Rozwijamy Nasze Pasje

Dotacja: 6 000 zł


 

16.  Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”

Zadanie pn. XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – edycja jubileuszowa
Dotacja: 1 500 zł


Tryb pozakonkursowy

 17.  Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży  „Inicjatywa”

Zadanie pn.15-lecie Szkolnego Koła Caritas
Dotacja: 700 zł

 

18.  Uczniowski Klub Tańca Sportowego  „DWÓJKA” Ełk

Zadanie pn. XI Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o „Puchar Prezydenta Miasta Ełku”
Dotacja: 9 000 zł

 

19.  Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku

Zadanie pn. Ełckie Ergowiosła 2020
Dotacja: 3 500 zł

 

Podsumowanie:

Łączna kwota dotacji: 143 200 zł

Liczba umów: 19

Liczba realizatorów: 17

Liczba odbiorców: min. 1129 osób