Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udostępniło plakat informujący o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Zapoznaj się i przestrzegaj!