Kolejne działania osłonowe w związku z koronawirusem podejmowane są przez samorząd miasta Ełku. Przygotowane są rozwiązania, dzięki którym rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” będą mogli liczyć na zwolnienie z opłat w sytuacji, gdy działalność placówki jest zawieszona.

Rodzicie dzieci uczęszczających do żłobka Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku złożyli do prezydenta Ełku oraz do radnych miejskich wnioski o umorzenie lub obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka w tej placówce.

W minionym tygodniu wpłynęły zapytania od rodziców na ten temat do Urzędu Miasta. W piątek wpłynął także wniosek klubu radnych Dobra Wspólnego do prezydenta Tomasza Andrukiewicza o zawieszenie opłat lub ich umorzenie w związku z epidemią.

Przesłanką zwolnienia z opłat stałych za pobyt dziecka w placówce jest zdaniem ełckich radnych potrzeba pomocy mieszkańcom naszego miasta, tj. rodzicom i opiekunom dzieci. W złożonym do prezydenta Ełku piśmie, podkreślają, że wielu rodziców w czasie epidemii koronawirusa przebywa na zasiłku opiekuńczym płatnym 80% wynagrodzenia zasadniczego, a skutki epidemii będą dotkliwe dla wielu grup społecznych w Ełku.

Szybko przygotowany został projekt zmian i złożony w Radzie Miasta Ełku do podjęcia przez radnych.

Dzisiaj po południu klubu radnych Koalicja Obywatelska-Lewica złożył w tej sprawie podobny wniosek wraz z projektem uchwały.