Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ponad 13 milionów złotych kosztowało 6 głównych inwestycji zrealizowanych na drogach powiatu ełckiego w bieżącym roku. Dziś zaprezentujemy pierwszą z nich.

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ginie - dr. kraj. nr 16, na terenie gminy Kalinowo, pochłonęła prawie 2,8 miliona złotych, z czego 50 procent pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, na pozostałe 50 procent złożyły się po połowie Powiat Ełcki i Gmina Kalinowo. Dzięki modernizacji ponad 3 kilometrów drogi, wykonanej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, powstała nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 4-4,5 metra. Wykonano także remont skrzyżowań z drogami gminnymi oraz chodnik. Ponadto utwardzono pobocze, przebudowano zjazdy indywidualne i na drogi boczne, wyremontowano przepusty pod drogą i zjazdami oraz wybudowano zatokę autobusową.

Dzięki współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym, przy dofinansowaniu z budżetu państwa, mieszkańcy i turyści mogą już korzystać z nowej drogi – podkreśla starosta ełcki Marek Chojnowski.