Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

W sobotę 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego. W naszym mieście, co roku Święto to było okazją do spotkania z przedstawicielami służb społecznych oraz osobami działającymi w zakresie pomocy społecznej. W tym roku, w związku z epidemią wirusa COVID-19, obchody nie odbędą się tak jak dotychczas, jednak nie zapominamy o osobach zaangażowanych w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, którzy pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, udzielają informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów. Pracownik socjalny zapewnia swoim podopiecznym podstawowe warunki do życia: organizuje im pomoc finansową, rzeczową, a także psychiczną.

Dzień pracownika socjalnego pozwala nam dostrzec trud i poświęcenie tych, którzy niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Jest też doskonałą okazją do dostrzeżenia roli i znaczenia pracy, która niejednokrotnie jest ciężka i wymaga wielu wyrzeczeń, jednak jest niezastąpiona, a wysiłek wkładany w jej wykonanie nieoceniony.

Życzenia i podziękowania pracownikom socjalnym złożył dziś prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz:

Wszystkim pracownikom pomocy społecznej publicznych i niepublicznych instytucji oraz organizacji wyrażam wdzięczność za osobiste zaangażowanie, profesjonalizm i wytrwałość. Jednocześnie życzę zdrowia oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Szczególnie w tym ciężkim dla wszystkich czasie, składam podziękowania wszystkim pracownikom ełckich instytucji: Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”,  Środowiskowego Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu Pomocy Społecznej Tęczowy Dom oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Tęczowy Dom. Podziękowania kieruję również do pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Dziękuję także innym ośrodkom za pracę wykonywaną na rzecz potrzebujących ełczan oraz wkład w rozwiązywanie problemów społecznych.