W zeszłym roku w Ełku obroty ze sprzedaży alkoholu spadły o prawie 14,5%. Wiąże się to ze spadkiem spożycia, które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło 11,7 litra spirytusu, czyli prawie o 2 litry mniej niż w 2019 roku. Aktualnie na terenie Ełku funkcjonują 179 punkty sprzedaży alkoholu. Środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.  
grafika.jpg

W 2020 roku w porównaniu do 2019 r. obroty ze sprzedaży alkoholu spadły o 14,45% i wyniosły one ponad 73,6 mln zł. Spadła również całkowita (o 13,69 %) oraz jednostkowa (o 14,22 %) ilość spożytego w Ełku alkoholu. W zeszłym roku mieszkańcy miasta oraz turyści skonsumowali łącznie ok. 724 tys. litrów spirytusu, czyli ok. 115 tys. litrów mniej niż w 2019 roku. Z tego wynika, że na jednego mieszkańca Ełku przypadło 11,7 litra wypitego spirytusu, czyli o 1,94 litra mniej niż rok wcześniej.

Aktualnie na terenie Ełku funkcjonują 179 punkty sprzedaży alkoholu. Sprzedaż detaliczną w sklepach prowadzi łącznie 120 punktów, natomiast pozostałe 59 to punkty sprzedaży alkoholu w gastronomii.


W Ełku w 2020 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły ok. 1,453 mln zł. W styczniu bieżącego roku z tytułu I raty opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w Ełku wpłynęło ponad 683 tys. zł, czyli o ok. 28 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

Środki z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku funkcjonuje Poradnia Rodzinna. Jej priorytetowym zadaniem jest wspomaganie rodziny w sytuacjach kryzysowych oraz w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki poradni można uzyskać fachową, nieodpłatną pomoc m.in. w formach:
  • poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego
  • poradnictwa prawnego
  • grup dla kobiet współuzależnionych
  • konsultacji indywidualnych dla rodzin z problemem alkoholowym
  • pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz pokrzywdzonych przestępstwem
Poradnia Rodzinna mieści się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej przy ulicy Kościuszki 27A.

W Ełku w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani działa Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna. W poradni prowadzone są konsultacje i porady realizowane przez wykwalifikowany personel – terapeutę, profilaktyka uzależnień czy psychologa. Z pomocy poradni mogą korzystać:
  • mieszkańcy Ełku
  • dzieci (od 10 roku życia) i młodzież (do 19 roku życia)
  • rodzice, pedagodzy szkolni, kuratorzy
Poradnia Profilaktyczno –Konsultacyjna w Ełku mieści się przy ul. Małeckich 3 lok. 18.