Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Zmiany w CIT w 2021 roku, co powinieneś wiedzieć?

2021 rok przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym, a największe dotyczą podatku CIT. Jakie są najważniejsze zmiany, dotyczące podatku CIT? Przedstawiamy informacje biznesowe, które pozwolą dobrze poznać istotne modyfikacje.

Spółki komandytowe stają się płatnikami CIT, co oznacza, że są podwójnie opodatkowane: zapłacą podatek od dochodów spółki oraz od dochodów wspólników. Stawka podatku uzależniona będzie od wysokości dochodów. Zwolnieni z dodatkowego podatku będą jedynie komandytariusze, którzy są osobami fizycznymi, jednak zwolnieniu podlega tylko 50% ich przychodów, ale nie więcej niż 60 tysięcy zł.

Podniesiony został próg przychodów, dla którego zastosowanie ma niższy, 9% CIT. Wcześniej próg ten wynosił 1,2 mln euro rocznego przychodu, a od roku 2021 przychody firmy nie mogą przekroczyć 2 mln euro.

Kolejną znaczącą zmianą jest CIT estoński, który umożliwia odsunięcie zobowiązania podatkowego, do czasu, gdy pieniądze pozostają w firmie i są przeznaczane na inwestycje. Jest to więc dobre rozwiązanie, gdy nie wypłacamy sobie dochodu, a zarobione pieniądze inwestujemy w dalszy rozwój firmy. Ma to zlikwidować problem braku środków na rozwój firmy, wynikających z nadmiernego obciążenia podatkami. W takim przypadku podatek będzie trzeba zapłacić, dopiero gdy zechcemy zyski wypłacić akcjonariuszom lub udziałowcom firmy. Chcąc skorzystać z estońskiego CIT–u należy złożyć wniosek i spełnić szereg warunków.