Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

W czwartek 6 maja w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Punk konsultacyjny będzie mieścił się przy ul. Gdańskiej.

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 22 kwietnia przy ul. Piłsudskiego  wzięło udział ponad 70 osób i wpłynęło 46 ankiet. Dziękuję mieszkańcom za aktywność i zachęcam do dalszego udziału w procesie projektowania wspólnej przestrzeni podczas zbliżającego się kolejnego spotkania.

Punkt konsultacyjny będzie się mieścił przy ul. Gdańskiej na placu za blokami 33 i 35. Spotkanie odbywać się będzie w rygorze sanitarnym.

Głównym tematem będzie zagospodarowanie właśnie tego obszaru. Mieszkańcy będą mogli bezpośrednio podczas rozmowy przekazać swoje uwagi i oczekiwania dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ełk- Stadion" położonego na obszarze pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Moniuszki, Gdańską i Sikorskiego.

Istnieje też możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej lub online na stronie elk.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdde9HgVOiSc6QSwhB932ZgyIqiL08t1C6pLDAiwAzC9A5zg/viewform

Kolejne spotkania konsultacyjne zaplanowano w formie terenowej 9 maja oraz 11 maja.