W najbliższym czasie możliwe są utrudnienia w ruchu pojazdów na ul. Suwalskiej. Prowadzona będzie regulacja włazów kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni przy studniach rewizyjnych. Prosimy o cierpliwość i ostrożną jazdę.

Na ulicy Suwalskiej będą trwały prace naprawcze (usunięcie usterek) polegające na regulacji włazów kanalizacji deszczowej, sanitarnej wraz z odtworzeniem części nawierzchni na wytypowanych studniach rewizyjnych. Dlatego mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowców prosimy kierowców o cierpliwość.