Prezydent Miasta Ełku, Szpital "Pro–Medica" w Ełku oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zapraszają do oddawania krwi. Akcja poboru krwi odbędzie się w piątek 11 czerwca przy Galerii Handlowej „Brama Mazur” w Ełku.

Pobór krwi będzie organizowany w mobilnym punkcie poboru krwi na parkingu przed Galerią „Brama Mazur” – od strony Placu Miejskiego. Rejestracja krwiodawców będzie odbywać się w godzinach 10.00 – 14.00. Akcja skierowana jest do zdrowych osób w wieku 18-65 lat.

Osoby, które chcą oddać krew muszą posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz numer PESEL. Szczegółowa instrukcja przygotowania się do poboru krwi znajduje się na stronie rckikol.pl w zakładce "Informacja dla dawców".