Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

„ Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234)
podaje do publicznej wiadomości
iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 w dniach 11.06.2021 r. – 01.07.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I-wsze piętro) wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
  1. lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 430;
  2. lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 32 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działkach gruntu oznaczonych nr 443/1 i 443/3;
  3. lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w budynku nr 15A przy ul. Gdańskiej w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 250;
  4. lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 14 przy ul. Towarowej w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 2156/28;
  5. lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału w działce gruntu oznaczonej nr 430.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku pok. 235, tel. 877326135.”
 
                                                                                                                                          ZASTĘPCA PREZYDENTA
                                                                                                                                                       MIASTA
                                                                                                                                             Mirosław Hołubowicz