Jednorazowe świadczenia „Dobry start” od najbliższego roku szkolnego wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie samorząd. Wnioski można składać tylko drogą online od dzisiaj (1 lipca) przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.
IMG_4036.jpg

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie „Dobry start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Urząd Miasta w Ełku.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada przez:

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.