Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

W tym tygodniu Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański podpisał kolejne 4 umowy na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota udzielonego dofinansowania to 11 600 zł.  

Miejski samorząd  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi m.in. zleca im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne organizacje:

Polityka społeczna

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku
Zadanie: Integracja SM 2021
Liczba odbiorców: 30 osób

Tryb pozakonkursowy

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku
Zadanie: Integracja SM 2021
Liczba odbiorców: 30 osób

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-mazurska, Hufiec ZHP Ełk
Zadanie: Wehikuł czasu – Harcerska Akcja Letnia 2021
Liczba odbiorców: 60 osób

Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki
Zadanie: Family SUP
Liczba odbiorców: 60 osób

Łączna kwota dofinansowania to 11 600 zł.