Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Ełk znalazł się wśród miast, dla których została utworzona mapa z grą turystyczną na orientację. Organizatorzy TRInO umieścili w swojej bazie mapę ełckich murali, do których opracowali pytania. Zabawa polega na odnalezieniu konkretnych miejsc i udzieleniu poprawnej odpowiedzi.

TRInO - Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację - to imprezy z mapą i/lub kompasem, których głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc.

Organizatorzy opracowali imprezę na orientację na terenie Ełku – mapę ełckich murali. Na planie Ełku zaznaczone zostały różne miejsca stanowiące punkty kontrolne (PK). Potwierdzenie przebycia trasy polega na dopasowaniu do poszczególnych PK zdjęcia i odpowiedzi na pytanie. W Imprezie Turystyczno-Rekreacyjnej na Orientację (TRInO) po Ełku należy odpowiedzieć na 18 pytań.

Gra jest dostępna tutaj: https://trino.pttk.pl/images/trasy/n/1n21.pdf

TRInO dedykowana jest dla wszystkich turystów pieszych i rowerzystów, również do osób początkujących, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie z kompasem).

Szczegółowe informacje na: https://trino.pttk.pl/80-trasy/489-warminsko-mazurskie