Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Przekazany już został plac pod budowę ulicy Jeziornej w  Ełku. Po zakończeniu inwestycji pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie uliczne i kanał deszczowy.

Ulica Jeziorna zlokalizowana jest na odcinku od ul. Jana Pawła do ul. Grajewskiej. Posiada nawierzchnię gruntową, żwirową. Ze względu na jej stan techniczny często obserwuje się tam zastoje wody. Ulica nie posiada też wydzielonego ciągu pieszego zatem ruch pieszy odbywa się wzdłuż ulicy.

W ramach planowanej inwestycji wybudowany będzie ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 328 m z kostki brukowej, zjazdy, kanał teletechniczny, kanał deszczowy oraz oświetlenie uliczne.

W obrębie nowego pasa drogowego zagospodarowana zostanie też zieleń. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa.

Na realizację tej inwestycji Miasto Ełk pozyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace budowlane zostaną wykonane w ciągu 130 dni (ok. 4 miesiące) od podpisania umowy.