Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Prezydent Ełku zarządzeniem nr 880.2021 i 881.2021 z dnia 15 lipca 2021 r. ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert. Do realizacji w roku 2021 zostały zatwierdzone kolejne zadania na łączną kwotę  21 500 zł.


Profilaktyka uzależnień od narkotyków

Oferent: Fundacja Human "Lex" Instytut
Zadanie: Streetworking jako element profilaktyki systemowej
Przyznane środki: 20 000,00 zł

Profilaktyka uzależnień od alkoholu

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Maratończyk"
Zadanie: Chcę być zawsze zdrowy i do sportu gotowy
Przyznane środki: 1 500,00 zł


Zadania niezatwierdzone do realizacji:

Oferent: Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, Hufiec ZHP Ełk
Zadanie: Wehikuł czasu - Harcerska akcja Letnia 2021

Oferent: Stowarzyszenie "Srebrne Pokolenie" w Ełku
Zadanie: Wycieczka integracyjna 2021

Oferent: Ełckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: II Letni Koncert Na Scenie Plenerowej W Parku Muzycznym


Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku zgodnie z art. 15 ust. 2h. i 2j. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Link do zarządzeń Prezydenta z wynikami otwartych konkursów ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku:
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/252/Wyniki_konkursow/