Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Prezydent Miasta Ełku
odwołuje kolejny (II) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Produkcyjnej, opisanych w księdze wieczystej OL1E/00040629/0, oznaczonych w obrębie 2 – Ełk 2 miasta Ełku jako działki: nr 2878/2 o pow. 2,6329 ha, nr 2878/3 o pow. 2,7717 ha. Przetarg został ogłoszony na dzień 17 sierpnia 2021 r., na godzinę 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4.
Odwołanie przetargu uzasadnia się tym, iż założenia planowanych dochodów budżetu Miasta z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane.
Osoby które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w terminie 3 dni od dnia odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój nr 234, tel.: (87) 732 62 32, (87) 732 61 19.
Niniejsze ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 (I piętro) oraz zamieszcza na stronie internetowej urzędu pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz www.investin.elk.pl i www.otoprzetargi.pl.
 
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Mirosław Hołubowicz