(link otworzy duże zdjęcie)

Mieszkańcy Bogusz w gminie Prostki oraz odwiedzający te tereny turyści mogą już korzystać z nowego pomostu na Jeziorze Toczyłowskim w Boguszach, który został oficjalnie oddany do użytku przez władze powiatu ełckiego i gminy Prostki w ramach projektu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”.

Głównym celem niniejszego projektu jest promowanie wsi jako miejsca wypoczynku poprzez rozbudowę infrastruktury poszerzającej ofertę rekreacyjno-wypoczynkową jednego z ogólnodostępnych miejsc na terenie wsi Bogusze. Działania projektowe objęły uporządkowanie terenu i budowę pomostu na Jeziorze Toczyłowskim. Kładka jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność oraz atrakcją wykorzystywaną przez gości i turystów. Jej budowa upubliczni nieznane dla większości społeczności gminnej miejsce, położone w jednym z najatrakcyjniejszych punktów gminy. Jest to rozwiązanie niwelujące problem dostępności do terenów rekreacyjnych położonych przy nabrzeżu jeziora. Prywatne tereny wokół Jeziora Toczyłowskiego oraz zlokalizowane tam duże ośrodki i kompleksy turystyczne ograniczają dostęp do akwenu wodnego i jego atrakcji dla osób niekorzystających z oferty ośrodków.

Projekt „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” wykonano z udziałem środków finansowych z budżetu powiatu ełckiego i gminy Prostki. Realizatorem projektu było Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszach.