Policjanci, funkcjonariusze Straży Pożarnej oraz przedstawiciele nadleśnictwa wspólnie kontrolują miejsca wakacyjnego wypoczynku oraz prowadzą spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat występujących zagrożeń, sposobów ich unikania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wszystko po to by zapewnić wypoczywającym maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Sprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających na terenie naszego powiatu jest priorytetem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Policjanci, strażacy oraz przedstawiciele nadleśnictwa jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego rozpoczęli lustrację miejsc wakacyjnego wypoczynku w celu ujawnienia i wyeliminowania zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo. Także w trakcie trwania obozów i koloni policjanci i przedstawiciele współpracujących instytucji prowadzą kontrole miejsc wakacyjnego wypoczynku.

Spotykają się także z uczestnikami obozów i kolonii. Takie spotkanie zostało zorganizowane między innymi z uczestnikami obozów harcerskich w Staczach, Zawadach Tworkach, Czerwonce i Woszczelach. Tematem przewodnim pogadanek było bezpieczeństwo nad wodą i promowanie założeń kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Funkcjonariusze przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego zachowania nad wodą.

Ponadto w trakcie spotkania policjanci i strażacy przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa z zakresu ruchu drogowego, przestrzegli przed zagrożeniami związanymi z zażywaniem środków odurzających i dopalaczy, a także promowali bezpieczne zachowania w lesie.

W trakcie wizyt służby przeprowadziły również próbne ewakuacje uczestników obozów harcerskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej np. związanej z trudnymi warunkami atmosferycznymi i w sytuacji zagrożenia i zdrowia uczestników wypoczynku.