W sobotę (23.07.2022r.) w Ełku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Policjanci także wzięli udział w wydarzeniu, czuwając nad bezpieczeństwem oraz w pikniku wojskowym.

W minioną sobotę (23.07.2022r.) w Ełku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Miasto odwiedził Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej. Policjanci również uczestniczyli w uroczystościach dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Po uroczystości odbył się piknik wojskowy. Policjanci, obok innych służb, również przygotowali swoje stoisko.

Odwiedzający policyjne stanowisko mogli przymierzyć kamizelki kuloodporne i obejrzeć inne specjalistyczne wyposażenie mundurowych. Spotkania dzieci i ich opiekunów z policjantami były również okazją do rozmów na temat bezpieczeństwa. Policjanci przypominali dzieciom, że one także są uczestnikami ruchu drogowego, w związku z czym muszą przestrzegać przepisów drogowych. Najmłodszym uczestnikom festynu policjanci przekazali odblaskowe zawieszki i opaski, zachęcając do ich noszenia. Przypominali również zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku, szczególnie podczas wypoczynku nad wodą.

Szerokie grono odbiorców stworzyło również możliwość promocji służby w Policji w środowisku lokalnym, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy w najbliższym czasie rozpoczną pracę. Policjanci rozmawiali z osobami odwiedzającymi ich stanowisko, o tym jak zostać policjantem, jak wyglądają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz gdzie należy składać wymagane dokumenty.