Trwa Europejski Tydzień Mobilności. Dzień 21 września to wyjątkowy dzień na drogach. Policjanci szczególnie ukierunkowują swoje działania do dążenia realizacji „wizji zero”, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Akcja przewiduje działania podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Jak co roku policjanci w całym kraju aktywnie przyłączą się do działań związanych z Europejskim Tygodniem Mobilności i akcją Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku zachęca do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania. Dzień 21 września to szczególny dzień na drogach. Policjanci szczególnie ukierunkowują swoje działania do dążenia realizacji „wizji zero”, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Również policjanci z Ełku włączają się w tę akcję. Współpracujemy przede wszystkim ze Strażą Miejską. Wspólne patrole wyruszają na ulice Ełku, by prowadzić wzmożone kontrole. Nasze działania to także uświadamianie kierowców o zagrożeniach w ruchu drogowym. Kontrolowani kierowcy otrzymują od policjantów i strażników miejskich m.in. elementy odblaskowe i inne drobne upominki, które mają przypomninać o zasadach bezpieczeństwa na drodze. W działania włączają się także Urząd Miasta Ełku i Starostwo Powiatowe.

Policjanci biorą także udział w spotkaniach z młodymi uczestnikami ruchu drogowego, by przybliż najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem na drodze.