18 października 2022r. w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Ideą kampanii jest propagowanie świadomości o zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie miejsc, gdzie można szukać pomocy. W jego obchody włączyli się również policjanci z Ełku.

18 października 2022r. w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Ideą kampanii jest propagowanie świadomości o zjawisku i jego rozmiarach, a także wskazanie miejsc, gdzie można szukać pomocy. Głównym celem działań policjantów w tym zakresie jest edukowanie i informowanie, zwłaszcza młodych osób, by były świadome problemu oraz wiedziały, jak nie stać się ofiarami handlu ludźmi.

Z tej okazji policjanci z Ełku spotkali się z młodzieżą z ełckiego internatu. Policjantka wyjaśniła, czym jest handel ludźmi, jakie przyjmuje formy, ale przede wszystkim przestrzegała, by odpowiednio przygotować się do wyjazdu za granicę, tak by nie paść ofiarą handlu ludźmi. Uczulała by przed wyjazdem sprawdzić czy praca jest legalna oraz by jak najwięcej dowiedzieć się o pośredniku i potencjalnym pracodawcy, a przede wszystkim by decyzji o wyjeździe nie podejmować zbyt pochopnie. Zagrożenia niosą także podróże świadczone za pośrednictwem aplikacji internetowych.

Policjanci podkreśla, że niefrasobliwość, naiwność i łatwowierność w kontaktach czy też pokusa łatwego i szybkiego zarobku może nieodwracalnie zmienić życie. Dlatego warto mieć świadomość bezpiecznych podróży, zwłaszcza za granicę naszego kraju.