Ełk zatwierdził plan odnowy miasta do 2030 roku
Miasto Ełk zyska nowe oblicze dzięki uchwalonemu programowi rewitalizacji. W dniu 14 lutego 2024 roku, w świątyni miejskiej demokracji, czyli na sesji Rady Miasta, radni podjęli kluczową decyzję o przyszłości centrum Ełku, otwierając drogę do jego odnowienia i rozwoju.
  1. Rada Miasta Ełku uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 w dniu 14 lutego 2024 roku.
  2. Główne cele programu to poprawa jakości środowiska, aktywizacja społeczna, integracja mieszkańców, oraz poprawa warunków zamieszkania i stanu budynków.
  3. Program umożliwia realizację zaplanowanych działań inwestycyjnych i społecznych, a także pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na ten cel.
  4. Pełna treść dokumentu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) Miasta Ełku na rok 2030 to plan, który zakreśla nową drogę dla rozwoju serca miasta. Jest to strategiczna mapa, która prowadzi przez zawiłości odnowy urbanistycznej, społecznej i ekonomicznej centrum Ełku, wpisując w krajobraz miasta nowe linie perspektywiczne. Poprzez konkretyzację celów, takich jak odświeżenie przestrzeni życiowej, wzmocnienie więzi między mieszkańcami oraz lifting architektoniczny, GPR stawia przed Ełkiem wyzwanie transformacji w przystań nowoczesności i integracji.

Przyjęcie GPR otwiera przed miastem możliwości, jakich dotąd nie znało. Dzięki temu programowi, Ełk staje na starcie do wyścigu o środki zewnętrzne, które będą napędzać jego odnowę. To nie tylko szansa na odmianę wizualną, ale przede wszystkim na podniesienie jakości życia mieszkańców, co czyni ten krok niezwykle ważnym na drodze do zbudowania silnej, zintegrowanej wspólnoty miejskiej.

Na znaczeniu zyskuje też rola mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, którzy teraz mają szansę stać się aktywnymi uczestnikami zmian. To właśnie oni, dzięki dostępnym w ramach programu działaniom społecznym i inwestycjom, będą mogli najwięcej zyskać. W konsekwencji, Gminny Program Rewitalizacji nie jest tylko dokumentem – to zaproszenie do dialogu o przyszłości, propozycja wspólnego kształtowania oblicza miasta, które ma służyć jego mieszkańcom i odwiedzającym.

Podjęcie decyzji o przyjęciu GPR jest więc pierwszym krokiem na długiej drodze do realizacji ambitnych zamierzeń. Mieszkańcy Ełku z niecierpliwością będą śledzić kolejne etapy implementacji programu, mając nadzieję na szybkie ujrzenie pierwszych efektów tej odważnej podróży w stronę lepszego jutra.


Według informacji z: UM Ełk