Ełk celebruje Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w trosce o języki zagrożone
W dniu, kiedy świętujemy międzynarodowe dziedzictwo językowe, warto przypomnieć sobie o znaczeniu języka ojczystego w naszym życiu. 21 lutego, obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, przypomina o bogactwie językowej różnorodności oraz potrzebie dbałości o języki zagrożone. Jest to dzień, który zwraca uwagę na wartość, jaką język ojczysty wnosi do naszego życia i kultury, podkreślając jednocześnie znaczenie edukacji wielojęzycznej.
  1. UNESCO ustanowiło Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 17 listopada 1999 roku, by promować ochronę języków ojczystych oraz przeciwdziałać ich zanikowi.
  2. Święto to zostało wprowadzone w odpowiedzi na wydarzenia z 1952 roku w Dhace, gdzie studenci zginęli domagając się uznania języka bengalskiego za język urzędowy.
  3. Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w 2024 roku, w siedzibie UNESCO w Paryżu zostaną zorganizowane dyskusje panelowe skupiające się na edukacji wielojęzycznej.
  4. 40% populacji globalnej nie ma dostępu do edukacji w języku, którym się posługuje na co dzień, co stanowi wyzwanie dla społeczności międzynarodowej.
  5. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPREG) wspiera naukę języka polskiego oraz polskiej kultury wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

Podczas gdy obchodzimy 25. rocznicę ustanowienia tego święta, warto zastanowić się nad mocą słów, które tworzą naszą tożsamość kulturową i indywidualną. Mikołaj Rej, pisząc „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”, podkreślił znaczenie języka ojczystego dla zachowania narodowej tożsamości.

Święto to nie tylko przypomina o ważnych aspektach języka, ale również stawia przed nami wyzwanie: jak możemy przyczynić się do ochrony i promocji języków zagrożonych, nie tylko polszczyzny, ale wszystkich języków świata. W czasach globalizacji, kiedy dominuje kilka dużych języków, szczególnie istotne staje się wspieranie językowej różnorodności i wielojęzyczności, która jest źródłem niezliczonych możliwości poznawczych i kulturalnych.

Warto również zwrócić uwagę na pozornie prosty fakt, że uczymy się i posługujemy różnymi językami nie tylko w szkole, ale też w domu, w pracy, podczas podróży. Język, w którym zaczynamy tę podróż, jest naszym językiem ojczystym - pierwszym krokiem w nauce, myśleniu i odczuwaniu świata.

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz instytucje wspierające edukację polonijną, takie jak ORPREG, odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu języka i kultury polskiej na całym świecie. Dzięki ich pracy, polska mowa i dziedzictwo kulturowe wciąż żyją w sercach Polonii, niezależnie od miejsca na mapie.

W ten Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, zastanówmy się nad wartością, jaką nasz język wnosi do naszego życia, oraz nad tym, jak możemy przyczynić się do ochrony językowej różnorodności świata.


Urząd Miasta Ełk