Więcej energii do kiełkowania i wschodów

Materiał siewny ma określą zdolność kiełkowania. Jest ona zróżnicowana w zależności od gatunku rośliny uprawnej oraz od pochodzenia nasion do siewu. Materiał siewny kwalifikowany, ze względu na wysoką czystość odmianową, zwykle ma większy odsetek żywych nasion, z których będą rozwijać się rośliny uprawne. Z kolei materiał siewny z własnego rozmnożenia, na ogół ma zdolność kiełkowania dużo niższą od "kwalifikatu" i trzeba ją rekompensować zwiększając znacznie normę wysiewu.

Zaprawa nasienna: co to jest i jak działa?

Zaprawa nasienna to środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania na materiał siewny. Zaprawy można podzielić ze względu na zwalczany organizm szkodliwy:

  • zaprawy insektycydowe — stosowane w niektórych gatunkach roślin uprawnych np. w rzepaku ozimym (Buteo Star, Lumiposa 625 FS)
  • zaprawy fungicydowe są powszechnie stosowane w uprawach, ponieważ ich celem jest zabezpieczenie kiełkujących roślin przynajmniej przed zgorzelą siewek, a z reguły zabezpieczają też przed innymi chorobami (Real Plus, Maxim 25 FS)

Środek ochrony roślin nanoszony jest na powierzchnię nasion w procesie zaprawiania. Dominującą metodą jest zaprawianie ma mokro z wykorzystanie zaprawy nasiennej w formie użytkowej FS, które są aplikowane zwykle po rozcieńczeniu wodą. Ważne jest, aby proces zaprawiania został wykonany przy użyciu odpowiednich i dedykowanych do tego celu urządzeń. Pozwoli to na równomierne pokrycie nasion — zwiększy to skuteczność ochrony oraz ograniczy potencjalne ryzyko fitotoksyczności spowodowane nadmiernym nagromadzeniem substancji czynnej w jednym miejscu.

Korzyści ze stosowania zaprawy nasiennej w uprawie roślin

Zaprawy o działaniu owadobójczym mają działanie systemiczne, czyli wnikają do nasion, a następnie przemieszczane są do wschodzącej rośliny uprawnej. Efektem takiego działania jest zabezpieczenie siewki przed żerowaniem szkodników, zwykle po rozpoczęciu żerowania ginie. Chroniona jest zwykle część nadziemna i podziemna.

Zaprawy fungicydowe mogą mieć działanie kontaktowe i systemiczne. Działanie powierzchniowe zabezpiecza przed infekcją jednak jest zwykle niewystarczające do zapewnienia pełnej ochrony. Dlatego też zaprawy zawierają jedną substancję czynną o wielokierunkowym działaniu lub ich mieszaninę, o wzajemnie uzupełniających się cechach.

W praktyce rolniczej w przypadku roślin, które tego wymagają, np. rzepak ozimy, łączy się w procesie zaprawiania środek o działaniu owadobójczym i grzybobójczym.

Najważniejszą korzyścią z zaprawiania materiału siewnego, środkami takimi jak np. te https://osadkowski.pl/srodki-ochrony-roslin/zaprawy-do-nasion--c-001109, są zdrowe i wyrównane wschody w ustalonej podczas siewu obsadzie. To właśnie w przypadku wielu roślin uprawnych obsada roślin na jednostce powierzchni jest jednym z ważniejszych czynników determinujących poziom plonu handlowego.

Prawidłowe zaprawianie powinno być podstawowym zabiegiem wykonywanym jeszcze przed siewem roślin uprawnych. Jednak w dalszym ciągu pomimo niskiego kosztu produktu i aplikacji oraz niewspółmiernie dużych korzyści wynikających z zastosowania zaprawy, zabieg ten jest często pomijany.

Zaprawianie nie tylko zaprawą

Zaprawianie jest procesem, który należy maksymalnie wykorzystać. W związku z tym jako dodatek do zaprawy rekomendowany jest nawóz donasienny Seed Star. Jest o formie płynnej co znacznie ułatwia jego dozowanie oraz pozwala zmniejszyć dawkę wody niezbędną do równomiernego pokrycia zaprawianych nasion.

Produkt zawiera niewielką ilość azotu oraz niezbędne mikroelementy, których dostępność i pobieranie w początkowym okresie kiełkowania, może być niewystarczające w stosunku do potrzeb pokarmowych.

Seed Star został przygotowany we współpracy z ekspertami z dziedziny nawożenia roślin uprawnych i zawiera:

  • azot 1,8%
  • MgO 1,0%
  • Mn 1,5%
  • Zn 0,5%
  • Cu 0,3%
  • Fe 0,1%
  • B 0,05%

Co ważne wszystkie mikroelementy, których pobranie z powierzchni ziarniaka mogłoby być utrudnione, są schelatowane IDHA. Ten biodegradowalny związek przyspiesza pobieranie manganu, cynku, miedzi i żelaza przez kiełkujące i intensywnie rozwijające się siewki.

Jakie są korzyści z zaprawiania materiału siewnego Seed Star

W związku z tym, że dzięki zastosowaniu nawozu donasiennego mikroelementy i azot są łatwo dostępne dla roślin, mają lepszy wigor początkowy. Wpływa to na wyrównanie wschodów, a następnie na stabilny wzrost uprawy. Zbieżna faza rozwojowa roślin uprawny pozwala na optymalne dostosowanie terminów zabiegów środkami ochrony roślin, bez obawy o możliwość wystąpienia fitotoksyczności spowodowanej aplikacją produktu w niewłaściwej fazie rozwojowej.

Obserwacje roślin zaprawionych nawozem donasiennym Seed Star pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że stymuluje on system korzeniowy do wzrostu. Jest to szczególnie ważne dla młodych roślin, które szybko muszą zacząć pobierać składniki pokarmowe z gleby, a nie korzystać z materiałów zapasowych zgromadzonych w nasionach.

Forma użytkowa oraz zastosowany biodegradowalny związek IDHA jest kompatybilny z zaprawami w formulacji FS, dzięki czemu można podczas jednego procesu zaprawiania materiału siewnego osiągnąć nawet do trzech korzyści — zabezpieczyć uprawę przed szkodnikami i chorobami oraz dostarczyć łatwo dostępnych składników pokarmowych na powierzchnie ziarniaka.