Bezpieczeństwo na torach: Policja ostrzega przed nielegalnym przechodzeniem
Nielegalne przechodzenie przez tory kolejowe - nie tylko niezgodne z prawem, ale i niebezpieczne dla życia. Policja przypomina o konsekwencjach i apeluje o rozwagę.
  1. Nielegalne przekraczanie torów grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi.
  2. Przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach zagraża bezpieczeństwu pieszych i ruchowi kolejowemu.
  3. Wśród głównych przyczyn takiego zachowania wymienia się skracanie drogi.
  4. Rodzice powinni zwracać szczególną uwagę na zachowanie dzieci w pobliżu torów.

Nieodpowiedzialne zachowania dorosłych i dzieci, polegające na przechodzeniu przez tory kolejowe w miejscach, gdzie nie ma do tego wyznaczonych przejść, stają się coraz większym problemem. Tego typu działania nie tylko łamią prawo, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Tory kolejowe to nie miejsce na spacer czy skróty. Każdego roku dochodzi do tragicznych wypadków, które mogłyby zostać uniknięte, gdyby nie lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Przekraczanie torów w niedozwolonych miejscach jest ryzykownym zachowaniem, które może zakończyć się tragicznie.

Policja regularnie otrzymuje zgłoszenia o osobach, które lekceważąc przepisy, decydują się na niebezpieczne przechodzenie przez tory. Aby przeciwdziałać takim zachowaniom, przypominamy o wysokości mandatów, które można otrzymać za nieprzestrzeganie przepisów:

  • 2000 zł za wejście na torowisko przy opuszczonych zaporach,
  • 300 zł za korzystanie z telefonu lub innego urządzenia podczas przechodzenia przez tory,
  • 50 zł za chodzenie po torowisku i przechodzenie w niedozwolonych miejscach,
  • 50 zł za zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się na torach bez potrzeby.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pobliżu torów kolejowych. Szczególną uwagę powinni zwracać rodzice, edukując swoje dzieci na temat niebezpieczeństw związanych z torami kolejowymi. Niech przechodzenie przez tory w wyznaczonych do tego miejscach stanie się nawykiem, który może uratować życie.


Wg inf z: Policja Ełk