Urząd Miasta wywiesza protokół z komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Prezydent Miasta informuje mieszkańców o ważnym ogłoszeniu dotyczącym komunalizacji mienia Skarbu Państwa. W dniach 17 maja - 17 czerwca 2024 roku w Urzędzie Miasta Ełku można zapoznać się z protokołem dotyczącym komunalizacji określonych działek. Szczegóły dostępne są zarówno w siedzibie urzędu, jak i online.
  1. Protokół z komunalizacji mienia dostępny w Urzędzie Miasta
  2. Okres wyłożenia protokołu: 17 maja - 17 czerwca 2024
  3. Dodatkowe informacje w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  4. Możliwość zapoznania się z dokumentem online

W siedzibie Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego nr 4, na tablicy ogłoszeń (I piętro) wywieszono protokół z komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Dokument ten obejmuje działkę oznaczoną w obrębie 0002 Miasta Ełk nr 1263/38 o powierzchni 0,0494 ha, która jest częścią pasa drogowego istniejącej drogi gminnej.

Protokół będzie dostępny do wglądu od 17 maja 2024 roku do 17 czerwca 2024 roku. W tym okresie mieszkańcy mogą uzyskać dodatkowe informacje na ten temat w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 234, pod numerem telefonu 87 732 61 19.

Oprócz fizycznego dostępu do protokołu w urzędzie, dokument ten jest również dostępny w internecie. Można go znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warto zapoznać się z tym dokumentem, aby lepiej zrozumieć zmiany dotyczące komunalizacji mienia w naszym mieście. To istotna informacja dla mieszkańców, którzy chcą być na bieżąco z decyzjami dotyczącymi własności i użytkowania gruntów w Ełku.


Wg inf z: UM Ełk