Darowizna 50 tys. zł dla Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

W Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Szkoła otrzymała darowiznę w wysokości 50 tysięcy złotych od Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., co pozwoli na rozwój nowoczesnej bazy dydaktycznej.

  1. SSSE przekazała 50 tysięcy złotych darowizny.
  2. Fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do pracowni mechatronicznej.
  3. Współpraca trwa od 2016 roku, umożliwiając praktyki zawodowe.
  4. Uczniowie otrzymują stypendia motywacyjne od SSSE.

Środki finansowe zostaną zainwestowane w zakup nowoczesnych stanowisk do pneumatyki, elektropneumatyki i sensoryki. To znaczące wsparcie pozwoli na lepsze wyposażenie pracowni egzaminacyjnej, co bezpośrednio wpłynie na jakość nauczania w zawodzie technik mechatronik.

Współpraca między Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych a Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną rozpoczęła się w 2016 roku. Dzięki niej uczniowie mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w nowoczesnych firmach produkcyjnych. Takie doświadczenie zawodowe jest nieocenione i pozwala młodzieży na zdobycie praktycznych umiejętności, które zwiększają ich konkurencyjność na rynku pracy.

„Wspólne działania Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku są doskonałym przykładem na to, jak efektywna współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a przemysłem może przyczynić się do rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży i wspierać lokalny rynek pracy” – podkreślają przedstawiciele szkoły.

Dodatkowo, uczniowie szkoły wielokrotnie byli nagradzani stypendiami przyznawanymi przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Te stypendia stanowią nie tylko finansowe wsparcie, ale również motywację do dalszej wytężonej nauki i rozwijania swoich umiejętności.

Nowe wyposażenie pracowni egzaminacyjnej pozwoli uczniom rozwinąć swoje kompetencje zawodowe, przygotowując ich solidnie do przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu młodzież będzie lepiej przygotowana do pracy w firmach z nowoczesnym parkiem maszynowym, szczególnie na stanowiskach związanych z utrzymaniem ruchu.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Ełku