XII Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej
We wtorek 12 listopada odbędzie się koncert laureatów wyłonionych przez Jury w ramach przesłuchań XII Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Podczas wydarzenia wystąpią m.in.: Iga Bruszkiewicz – Miejskie Przedszkole „Bajka” w Ełku, Elena Laura Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku, Izabela Aniszczyk – Bursa Szkolna w Ełku oraz Alfreda Brozio z Centrum Kultury Gminy Ełk z...
Ełcka Zmarzlina 2020
Celem maratonu jest sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej, prezentacja walorów krajoznawczych Mazur, Powiatu i Miasta Ełku oraz propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku. Zawody rozgrywane będą na trzech dystansach: 100, 50 i 25 km. Uczestników obowiązują limity czasowe na pokonanie dystansów: · 100 km - 24 godziny · 50 km - 8 godzin · 25 km - 4 godzin...
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku nr 27 przy ul. A. Mickiewicza w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej numerem 321/1
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku nr 22 przy ul. J. Słowackiego w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej numerem 449
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 4 przy ul. T. Kościuszki w Ełku w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej numerem 494/9
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku nr 21 przy ul. A. Mickiewicza w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działkach oznaczonych numerami 319/13 i 319/20
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na szkolenia oraz rozwój MŚP”
Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia na rozwój swojej firmy poprzez dofinansowanie szkoleń i innych usług rozwojowych. Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie na usługi rozwojowe, a także warunki udzielania preferencyjnych pożyczek dla firm. Termin: 15 listopada 2019 r. w godzinach 10.00-13.00....
Ekologiczne świętowanie Niepodległości
Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Po 123 latach zaborów nasza Ojczyzna odzyskała upragnioną wolność. W związku z tym zachęcamy do udziału w miejskich obchodach, ale też do wywieszania biało-czerwonych flag oraz eksponowania innych symboli patriotycznych. Będzie to nie tylko sposób na zamanifestowanie patriotyzmu, ale również na okazanie hołdu...

List okolicznościowy Komendanta Głównego z okazji Święta Niepodległości             ...

06.11.2019

Lista laureatów.

V Marsz Niepodległości
W poniedziałek 11 listopada odbędzie się V Marsz Niepodległości w ramach obchodów 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydarzenie poprowadzi historyk Rafał Wilczewski – Wójt Gminy Prostki. Trasa marszu będzie biegła przez Prostki – Ostrykół – Prostki (ok. 10 km). Po odbytym marszu Nordic Walking w Domu Spotkań z Kulturą w Prostkach odbędzie się koncert...
Spotkanie konsultacyjne dotyczące współpracy samorządu z sektorem pozarządowym
Głównym i najważniejszym celem spotkania jest zebranie od Państwa uwag dotyczących współpracy i poruszanych w pismach organizacji uwag, opinii, rekomendacji, wniosków. Zebrane podczas spotkania uwagi zostaną przekazane do Rady Miasta Ełku. W dniu 27 listopada 2019 r. planowane jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy na rok 2020. Podczas spotkania przedstawiony...
Ruszył nabór wniosków na stypendia artystyczne w roku 2020
Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, śpiew, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku. Kryteria do spełnienia. Stypendium może otrzymać osoba, która: działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku, podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia...
05.11.2019

Zapraszamy do przysyłania formularzy zgłoszeniowych.

Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 22 przy ul. Kolejowej w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 3503/3
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku nr 2 przy ul. Elizy Orzeszkowej w Ełku przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w działce oznaczonej nr 400/21
Wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni użytkowej 103,31 m2 położonego na III piętrze w budynku nr 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku
Ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
Miejskie obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych dla każdego Polaka. Po 123 latach zaborów naznaczonych niewolą, cierpieniem i walką kilku pokoleń Rodaków nasza Ojczyzna odzyskała upragnioną wolność. W związku z tym zachęcamy do udziału w miejskich obchodach, ale też do wywieszania biało-czerwonych flag oraz eksponowania innych symboli patriotycznych. Będzie to nie tylko...
Bieg Niepodległości
W poniedziałek 11 listopada odbędzie się Bieg Niepodległości na dystansie 3,333 km. Ochotnicy przebiegną ulicami miasta Ełku po oznaczonej trasie. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom ukończenia biegu. Zgłoszenia będzie można dokonać w dniu rozgrywania biegu w godzinach 9.00 – 11.00 (11 listopada 2019 r.) w biurze zlokalizowanym przed Urzędem Miasta w Ełku. Limit...
04.11.2019

Fenomenalny koncert Sylwestra Ostrowskiego z zespołem The Jazz Brigade. Gościnnie Deborah Brown, Freddie Hendrix i Nikola Lipska.

Zaduszki Jazzowe
04.11.2019

Turniej jest zaliczany do GRAND PRIX woj. warmińsko–mazurskiego