Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszyło z kampanią edukacyjno-profilaktyczną pod hasłem „Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Źródło grafiki: MSWiA

Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość młodych ludzi na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Autorzy przedsięwzięcia chcą przestrzec młodych i ciekawych świata ludzi przed przestępcami, którzy narażają ich na utratę zdrowia, a nawet życia – czerpiąc z tego spore zyski.

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” powstał spot filmowy. Twórcy spotu m.in. przestrzegają  o niebezpiecznych skutkach zażywania substancji psychoaktywnych tj.: depresja, zmiany skórne, wymioty, duszności, drgawki, zatrzymanie serca, a nawet śmierć.

Ogólnopolskie działania w ramach kampanii są zaplanowane do końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Spot filmowy: https://youtu.be/Wp-vF27-PPE

Więcej na: razembezpieczniej.mswia.gov.pl w zakładce poświęconej kampanii.