Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

ListList 2List 3 


 Słowo wstępne                   Słowo_wstępne.pdf                                   
Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek OSP" w 2019 roku                   tryb_i_zasady.pdf
 Wniosek                   wniosek1.pdf
 Przykładowy wniosek                   wniosek_wypełniony_2.pdf