Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Prezydent Ełku zwraca się z prośbą do sektora pozarządowego działającego na rzecz miast o zgłaszanie planowanych do realizacji zadań w roku 2020 dotyczących bieżącej i przyszłej współpracy pozafinansowej i finansowej samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym. Termin na zgłaszanie zadań, uwag, opinii, rekomendacji upływa 2 września 2019 r. Zgłaszanie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety.

W związku z rozpoczynającymi się pracami nad projektem Ełckiego Programu Współpracy na rok 2020 Prezydent Ełku zwraca się do sektora pozarządowego działającego na rzecz miast z prośbą o zgłaszanie, w formie załączonej ankiety, planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z budżetu miasta Ełku zadań w roku 2020 oraz uwag, opinii, wniosków, problemów, potrzeb i rekomendacji dotyczących bieżącej i przyszłej współpracy pozafinansowej i finansowej samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym.

Zebrane ankiety zostaną wykorzystane przy przygotowaniu projektu Ełckiego Programu Wspólpracy na rok 2020, który zostanie przekazany Państwu do konsultacji społecznych.

Ankieta prekonsultacyjna znajduje się pod linkiem:  www.elk.pl/files/multimedia/files/f52ee80ba56b3bdbefdea5bc456a69d2.doc

Poniżej znajduje się harmonogram działań samorządu dotyczących współpracy z sektorem pozarządowym:

1.    Zbieranie informacji na temat planów sektora pozarządowego na rok 2020: sierpień-wrzesień 2019 r.

2.    Konsultacje społeczne Ełckiego Programu Współpracy na rok 2020: wrzesień 2019 r.

3.    Przyjęcie przez Radę Miasta Ełku Ełckiego Programu Współpracy na rok 2020: październik 2019 r.

4.    Ogłoszenie otwartych konkursów oferta na rok 2020: listopad 2019 r.

5.    Nabór reprezentantów sektora pozarządowego do komisji konkursowej i jej powołanie: listopad-grudzień 2019 r.

6.    Ocena złożonych ofert, wybór zadań do realizacji i podpisywanie pierwszych umów dotacyjnych: grudzień 2019 r. – styczeń 2020 r.

Wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby ankiety należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3/10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin na zgłaszanie zadań, uwag, opinii, rekomendacji upływa 2 września 2019 r.

Więcej informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku,
Osoba do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.