Przedstawiciele kolejnej grupy żołnierzy amerykańskich NATO spotkali się z prezydentem Ełku 21 listopada w miejskim ratuszu. Rozmowa dotyczyła współpracy z naszym miastem, w szczególności w zakresie organizacji wydarzeń i uroczystości.

W spotkaniu z prezydentem Ełku, które odbyło się 21 listopada w Urzędzie Miasta, wzięło udział 5 przedstawicieli wojsk amerykańskich: kpt. Tyler Vela, Catherine Gyure,  szer. Logan Taylor, sierż. szt. Michael Creaser oraz chor. Brent Meidl.