Prezydent Ełku zarządzeniem nr 424.2020 z dnia 6 lutego 2020 r. ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polityki społecznej oraz kultury fizycznej i sportu. Tym razem do realizacji zostało zatwierdzonych 15 zadań, natomiast 3 oferty nie uzyskały dofinansowania. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to 126 150 zł.

Wyniki z podziałem na poszczególne zadania:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Oferent: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
Zadanie: Aktor to ja!
Przyznane środki: 8000 zł

Oferent: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa”
Zadanie: XXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – edycja jubileuszowa
Przyznane środki: 1500 zł

Oferent: Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt
Zadanie: III Dzień Sztuki i Zdrowia w Ełku
Zadanie niezatwierdzone do realizacji: 0 zł

Polityka społeczna:

Oferent: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Zadanie: Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny 2020
Przyznane środki: 20000 zł

Oferent: Stowarzyszenie Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” w Ełku
Zadanie: Bakałarz 2020
Przyznane środki: 16000 zł

Oferent: Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia
Zadanie: Ełckie Centrum Wolontariatu 2020
Przyznane środki: 14000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Zadanie: Frutti Di Lago
Przyznane środki: 8000 zł

Oferent: Fundacja TPSW
Zadanie: Kaleka czy COOL-awy, Ełk 2020
Przyznane środki: 6500 zł

Oferent: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
Zadanie: Ja artysta…
Zadanie niezatwierdzone do realizacji: 0 zł

Oferent: Stowarzyszenie „Pactum”
Zadanie: „NGO na piątkę” – cykl szkoleń z zakresu prowadzenia organizacji pozarządowych i generowania inicjatyw społecznych
Zadanie niezatwierdzone do realizacji: 0 zł


Kultura fizyczna i sport:

Oferent: Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin
Zadanie: Współzawodnictwo sportowe zawodników ełckiego Klub Sportowego Karate
i rozwój dyscypliny karate w Ełku w 2020 roku
Przyznane środki: 17000 zł

Oferent: Fundacja Dystans
Zadanie: Ełk Tu Biegam 2020
Przyznane środki: 10000 zł

Oferent: Fundacja Ełckie Centrum Sportu
Zadanie: Przygoda z „chwytanymi” sztukami walki - zawody 2020
Przyznane środki: 7500 zł

Oferent: Miejski Klub Bokserski „Mazur”
Zadanie: Udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym 2020
Przyznane środki: 7000 zł

Oferent: Fundacja „Jaćwież”
Zadanie: Rozwój sportu szachowego w Ełku III
Przyznane środki: 4000 zł

Oferent: Stowarzyszenie „Kormoran”
Zadanie: W wodzie i na lodzie – przełamujemy bariery
Przyznane środki: 3000 zł

Oferent: Stowarzyszenie Novo Capoeira Ełk
Zadanie: Ełk i Capoeira – Czas na Promocję
Przyznane środki: 2500 zł

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Ełku
Zadanie: Liga WMZKosz U14/Kobiet – sezon 2019/20
Przyznane środki: 1150 zł

Link do zarządzeń Prezydenta z wynikami otwartych konkursów ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/252/Wyniki_konkursow/

Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku zgodnie z art. 15 ust. 2h. i 2j. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.