Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Od 12 listopada ruszają prace w ramach zadania pod nazwą "Utwardzenie terenów wewnętrznych w mieście Ełk". Remonty obejmują tereny przy ul. Kilińskiego, ul. Dąbrowskiego 10, ul. Małeckich 2 oraz przy ul. Pułaskiego/Wojska Polskiego. Przewidywany czas zakończenia prac to koniec listopada.

W ramach zadania zostaną wykonane:

1) Naprawa przejścia podziemnego przy ul. Kilińskiego
- rozbiórka betonu
- rozbiórka kanału liniowego
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wbudowanie nowego kanału liniowego

2) Utwardzenie terenu przy Dąbrowskiego 10
- rozebranie krawężnika betonowego
- ustawienie krawężnika betonowego
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

3) Utwardzenie terenu przy Małeckich 2
- rozebranie krawężnika i obrzeży
- ustawienie krawężnika betonowego
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

4) Utwardzenie terenu przy ul. Pułaskiego/W. Polskiego
- rozebranie krawężnika i obrzeży
- przestawienie istniejącego krawężnika betonowego
- ustawienie krawężnika obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- przełożenie nawierzchni z kostki lub płytki betonowej

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ełmex” w Ełku Sp. z o.o.
Kwota przewidziana na zadanie to 49 500 zł.