Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Prezydent Miasta Ełku, Szpital "Pro–Medica" w Ełku Sp. z o.o. oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zapraszają do honorowego oddania krwi. Akcja poboru krwi w Ełku odbędzie się 21 listopada (sobota) w godz. 10.00 - 13.00 przy Galerii Brama Mazur.

W sobotę (21 listopada) w godz. 10.00 - 13.00 przy Galerii Brama Mazur (od strony Jysk) mieszkańcy Ełku będą mieli możliwość oddać honorowo krew. Akcja skierowana jest do zdrowych osób w wieku 18-65 lat.

Szczegółowa instrukcja przygotowania się do poboru krwi znajduje się na stronie rckik.pl w zakładce "Informacje dla krwiodawców".

Osoby, które chcą oddać krew muszą posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz numer PESEL.