Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Od 1 maja w Ełku rozpocznie działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I stopnia referencyjnego, który jest podstawą nowego modelu opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zdrowia psychicznego.

W Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku od 1 maja rozpocznie funkcjonowanie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I stopień referencyjny. W ośrodku będą zatrudnieni psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, którzy zapewnią pełną diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną oraz wsparcie psychologiczne i środowiskowe.

Do ośrodka będą mogli zgłaszać się bez skierowania rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 roku żucia muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi. Praca ośrodka będzie oparta na pracy środowiskowej (współpraca z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym).

W ramach pomocy oferowanej w ośrodku będzie można skorzystać z następujących świadczeń:
1)  porada psychologiczna diagnostyczna
2)  porada psychologiczna
3)  sesja psychoterapii indywidualnej
4)  sesja psychoterapii rodzinnej
5)  sesja psychoterapii grupowej
6)  sesja wsparcia psychospołecznego
7)  wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej  i psychoterapeutycznej  dla dzieci i młodzieży I stopnia referencyjnego stanowi pierwszy poziom pomocy, którego dotychczas brakowało.

Więcej informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, tel. 87 732 67 18