Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Nawet 1000 złotych kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia. Tyle może wynieść kara dla właścicieli pojazdów, którzy przekroczą termin na zarejestrowanie samochodu albo nie poinformują właściwego wydziału komunikacji o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Każdy, kto w ciągu 30 dni nie zawiadomi starosty (podległego mu wydziału komunikacji) o sprzedaży lub kupnie pojazdu zarejestrowanego w Polsce, zapłaci karę w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych. Kary pieniężne są nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostów i stanowią dochód powiatu. Ukarane mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne. Co istotne, obowiązek zgłoszenia leży po dwóch stronach umowy, czyli zarówno kupujący samochód (nowy właściciel/właściciele), jak i sprzedający (były właściciel/właściciele) musi poinformować o nabyciu pojazdu lub jego zbyciu. Termin 30-dniowy dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce obowiązuje od daty sprzedaży.

Natomiast dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy termin 30 dni liczy się od daty sprowadzenia do Polski. Zatem przy nabyciu pojazdu od pośrednika należy dokładnie sprawdzić kiedy mija 30 dni, gdyż jeśli kupujemy niezarejestrowany samochód po 28 dniach od momentu przekroczenia granicy naszego kraju, to według ustawy pozostały nam (nowym właścicielom) tylko 2 dni na jego rejestrację. Obowiązek rejestracji będzie więc ciążył na osobie, która jest właścicielem pojazdu w chwili upływu 30-dniowego okresu od daty jego sprowadzenia do kraju.

Podsumowując, właściciel/właściciele mają 30 dni na rejestrację pojazdu, zgłoszenie zbycia lub nabycia licząc od daty:

  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE,
  • sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na obszarze Polski,
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski.

Wnioski o nabyciu lub zbyciu pojazdu można składać w formie elektronicznej poprzez stronę www.esp.pwpw.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP, albo też bezpośrednio w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku, przy ul. Warszawskiej 4.

W okresie epidemii w celu rejestracji pojazdu należy umówić się telefonicznie na wizytę w Wydziale Komunikacji (tel. 87 621 83 66 lub 87 621 83 19).