Dyrektorem Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku została Magdalena Sulżycka. Wczoraj w ratuszu Prezydent Ełku wręczył powołanie.

Magdalena Sulżycka w Urzędzie Miasta Ełku pracowała od ponad 13 lat - najpierw w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury, a następnie w Wydziale Polityki Społecznej.

Od 1 stycznia 2021 r. po wyodrębnieniu żłobka z Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” Magdalena Sulżycka pełniła obowiązki dyrektora nowo powstałej placówki. Po zakończeniu procedury konkursowej na to stanowisko  została powołana na dyrektora Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku.

Jednocześnie Magdalena Sulżycka pełni obowiązki dyrektora w Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku powołanym przez Radę Miasta Ełku z dniem 1 czerwca. Żłobek ten swoją działalność statutową oraz opiekę nad dziećmi rozpocznie we wrześniu.