Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał dzisiaj (11 czerwca) kolejnych 11 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe. Łączna kwota udzielonego dofinansowania to 40 150 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne organizacje:

Ekologia

Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych
Zadanie: Wspieranie adopcji kotów w celu zapewnienia im opieki i ograniczaniu ich bezdomności

Oświata i wychowanie

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
Zadanie: Wędrówki z Małym Księciem
Liczba odbiorców: 56 osób

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ełckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: Toccata ełcka – zamówienie kompozytorskie

Ełckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: Koncert muzyki Fryderyka Chopina
Liczba odbiorców: 400 osób

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży

Uczniowski Klub Sportowy „Junior”
Zadanie: Wypoczywam z Tour de Pologne
Liczba odbiorców: 50 osób

Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03” Ełk
Zadanie: Wakacje najmłodszych mieszkańców miasta na piłkarsko z UKS RONA  03 Ełk
Liczba odbiorców: 100 osób

Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki
Zadanie: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta Ełku
Liczba odbiorców: 50 osób

Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki
Zadanie: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta Ełku
Liczba odbiorców: 24 osób

Tryb pozakonkursowy

Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki
Zadanie: Ogólnopolskie Finały EXTRALIGA.PL
Liczba odbiorców: 30 osób

Uczniowski Klub Sportowy „Jeziorna”
Zadanie: Just Sport Event Cup
Liczba odbiorców: 14 osób

Fundacja Zdumienie
Zadanie: Rodzinny festyn rycerski pt.: „Epoka miecza i krzyża” w Ełku

Łączna kwota udzielonego dofinansowania to 40 150 zł.