Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Ełk

 (link otworzy duże zdjęcie)

Iwona Nowakowska, po dwudziestu jeden latach na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, przeszła na emeryturę.

Iwona Nowakowska w pomocy społecznej działała aktywnie ponad dwadzieścia lat, a zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych. Zabiegała o prawo do godnego życia tych osób, a nie tylko do fizycznej egzystencji. Dzięki jej działaniom w Ełku zmienił się wizerunek osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, gdyż ukształtowała się postawa akceptacji wobec osób niepełnosprawnych i coraz większe zrozumienie ich potrzeb. Wieloletnia działalność dyrektor PCPR-u przyczyniła się do zbudowania pomostu pomiędzy osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi.

Misją Iwony Nowakowskiej było wsparcie osób niepełnosprawnych w ich aktywnościach życiowych, społecznych i zawodowych, czyli stworzenie im równych warunków startu edukacyjnego i zawodowego oraz właściwego funkcjonowania w rolach społecznych.

Dzięki działalności dyrektor Iwony Nowakowskiej i kierowanego przez nią PCPR-u powiat ełcki zdobył laur „Samorząd Równych Szans” – za promowanie działań samorządu lokalnego przyczyniających się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych we wszystkich aspektach życia lokalnych społeczności.

 

Przedstawiciele władz powiatu podziękowali byłej dyrektor Iwonie Nowakowskiej za wszystkie działania na rzecz osób i całych rodzin potrzebujących pomocy oraz powitali nową dyrektor Annę Brdys.